Cena 1 m2 – dla wniosków VZM składanych w III kwartale 2014 roku

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej do wpisania we wniosku VZM-1 składanego w III kwartale 2014 roku.

Więcej...

Cena 1 m2 – dla wniosków VZM składanych w II kwartale 2014 roku

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej do wpisania we wniosku VZM-1 składanego w II kwartale 2014 roku.

Więcej...

Cena 1 m2 – dla wniosków VZM składanych w I kwartale 2014 roku

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej do wpisania we wniosku VZM-1 składanego w I kwartale 2014 roku.

Więcej...

Zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych od 2014 roku

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały budowlane przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego mieszkania. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT dla osób, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość skorzystania z tej ulgi na starych zasadach (prawa nabyte) w związku z wydatkami, które poniosły do końca 2013 roku.

Więcej...

Cena 1 m2 – dla wniosków VZM składanych w IV kwartale 2013 roku

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej do wpisania we wniosku VZM-1 składanego w IV kwartale 2013 roku.

Więcej...